Dla mieszkańców Powiat Szczycieński turystycznie
Dofinansowano przez UE