Dla mieszkańców Powiat Szczycieński turystycznie
Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa

2021-09-21 13:45:59 (ost. akt: 2021-12-22 14:03:00)

W sobotę, 25 września w Dźwierzutach dokonano historycznego przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia ścieżki rowerowej pn. "Rowerem po kolei" etap II, prowadzącej ze Szczytna po byłej linii kolejowej do granicy gminy Dźwierzuty.

Informacje na temat projektu:
Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk” (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty)"

Celem projektu jest promocja dziedzictwa przyrodniczego i historycznego Powiatu Szczycieńskiego i Gminy Miejskiej Swietłogorsk. Cel szczegółowy realizowany jest poprzez doskonalenie partnerstwa transgranicznego - rozwój nowych wspólnych strategicznych narzędzi rozwoju turystyki, realizację wspólnych działań w tym zakresie.
Powiat Szczycieński, jako Beneficjent Wiodący wobec Instytucji Zarządzającej Programem jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie zadań również przez Beneficjenta ze Swietłogorska.

W ramach projektu, we współpracy Powiatu Szczycieńskiego i Gminy Dźwierzuty wybudowana została ścieżka rowerowa na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno –Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty o długości 22,72 km pokrytą warstwą bitumiczną o szerokości 2 m wraz obustronnymi poboczami, wyremontowanych zostało 10 wiaduktów oraz powstały 2 miejsca obsługi rowerzystów w miejscowości Dźwierzuty (na km 12+070) i Popowa Wola (na km 19+760).

Partner z Rosji przebudowuje i modernizuje parku w Swietłogorsku. W parku "Listennichny" zostanie zainstalowana Scena Letniej Sztuki Centralnej. Nowoczesny obiekt zostanie wyposażony w system nagłaśniający, punkty wi-fi i system nadzoru wideo. Dodatkowo Gmina Miejska Swietłogorsk zakupi instrumenty muzyczne, kostiumy dla artystów i dla dziecięcego zespołu tanecznego.

Zadanie otrzymało wsparcie z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Rosja 2014-2020.
Wartość zadania realizowanego przez Powiat Szczycieński: 6 848 713,33 zł
Środki własne Powiatu Szczycieńskiego: 1 324 185,43 zł
Dotacja z Gminy Dźwierzuty: 3 079 075,21 zł
Dotacja z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Rosja 2014-2020: 2 445 452,69 zł


Galeria zdjęć z otwarcia ścieżki i pikniku


Zobacz także

więcej »